Навигатор сайта (путь к странице)

Головна Глушина Н.Л. План самоосвіти

Корисні посилання

Кнопка сайта

Олександрівська філія КЗ Олександрівське НВО №1

Статистика


План самоосвіти PDF Друк e-mail
Вівторок, 17 березня 2015, 09:21
  Районна проблема:
Підвищення результативності і якості навчально-виховного процесу шляхом упровадження інноваційних технологій навчання та виховання школярів.
 
Проблема, над якою працює школа:
Активізація пізнавальної діяльності учнів у процесі вивчення основ наук. Активізація пізнавальної діяльності школярів у виховному процесі та формуванні творчої всебічно розвиненої особистості учнів.
 
Самоосвітня проблема:
Розвиток різних видів читацької діяльності в процесі аналізу художнього твору.
 
І. Мета самоосвітньої діяльності :
На основі підвищення теоретичного та методичного рівня, використання передового педагогічного досвіду забезпечити викладання світової літератури відповідно сучасних вимог. Віднайти методи і форми роботи, які б щонайкраще відповідали потребам часу, інтересам і запитам сучасної людини, головним завданням розбудови України як могутньої, цивілізованої держави. Навчити дітей сприймати слово, відчувати його силу і красу. Активізувати пошукову роботу школярів, спонукати до формулювання власних суджень, стимулювати образне, асоціативне, логічне мислення учнів. Учити дітей інтерпретувати художній текст.
 
ІІ. Вивчення психолого-педагогічної та методичної літератури з теми самоосвіти:
• ст. «Діалогічна модель вивчення зарубіжної літератури в школі». Ісаєва Олена. Журнал «ВЛ» № 3, 2007р.
• ст. «Організація вивчення літературного краєзнавства на уроках зарубіжної літератури» (методичні рекомендації вчителям та старшокласникам). Журнал «ВЛ» № 1, 2008р.
• ст. «Використання інноваційних технологій навчання на уроках зарубіжної літератури в загальноосвітній школі». Богдан Лариса. Журнал «ВЛ» № 6, 2007р.
• ст. «Роздуми навколо проблеми аналізу та інтерпретації художнього твору в школі». Ісаєва Олена. Журнал «ВЛ» №2, 2007р.
• ст. «Персоніфікація як засіб підвищення ефективності особистісно орієнтованого навчання».Валерія Храброва. Журнал «ВЛ2 №3, 2008р.
• Матеріали круглого столу»Для чого і як вивчати літературу в школі». Журнал «ВЛ» №11-12, 2007р.
 
 
ІІІ. Практичний аналіз і перевірка нових методів роботи:
• Продовжувати вивчати передовий педагогічний досвід вчителів світової літератури Кіровоградщини: О.О. Гузь, Н. І. Антонової, М. І. Вітко,
Т. І. Шевченко, С. О. Тіхонєнко.
• Поглибити вивчення друкованих матеріалів з досвіду роботи вчителів:
- С. Бусел (Волинь) «Ігри на уроках зарубіжної літератури», «Від зацікавленого читача до гуманної, творчої особистості».
- В. Мухін (Одеса) «Урок – завжди пошук».
- Г. Бітківська (м. Київ) «Слово – перше дзеркало Духа».
- В. Мележик (Чернігівська обл.) « Сторінками великих книг».
- М. Войновська «Про розвиток творчої особистості школяра».
• Підтримувати тісний зв’язок із вчителями світової літератури району:
- Т. І. Шевченко (с. Несваткове);
- С. М. Бойко (с. Івангород);
- О. А. Козаченко (Михайлівська ЗШ).
• Відвідувати уроки за подібною проблемою у колег школи:
- Н. О. Вихрист;
- Л. Д. Брайко;
• Розпочати ознайомлення з досвідом роботи молодого вчителя
м. Кіровограда С. Тіхонєнко.
• Продовжувати вивчати, творчо опрацьовувати та використовувати у своїй практиці друковані матеріали до уроків світової літератури із фахових журналів.
• Продовжувати ознайомлення із конспектами уроків вчителів різних регіонів України: К. Стамат, Н.О. Медвідь, І.А.Тригуб, Н. Ю. Нев’ярович та ін.
• Спланувати та очолити роботу творчої групи вчителів гуманітарного напрямку, постійно проводити засідання за окремо розробленим планом.
• Брати участь у роботі обласної групи творчого словесника при КІППО під керівництвом вчителя ЗШ № 26 м. Кіровограда О. О. Гузь.
• Прочитати оповідання Пауля Маара «Машина часу, або Суботик повертається в суботу» та розробити урок за темою, запропонованою програмою.
• Прочитати роман Елеонор Портер «Полліанна» та підготувати методичні рекомендації до проведення уроків за даною темою.
• Підготувати творчі проекти за оповіданням Пауля Маара «Машина часу, або Суботик повертається в суботу» та романом Елеонор Портер «Полліанна».
• Брати активну участь у роботі шкільного та районного методичних об’єднань вчителів - словесників.
• Спланувати та проводити роботу з обдарованими дітьми.
• Постійно випускати чергові номери шкільної стінгазети «Факел», добираючи учнівські творчі роботи.
• Вчити учнів готувати творчі проекти на літературні теми.
 
ІV. Аналіз і узагальнення нагромаджених педагогічних факторів:
• Переоформити папки із систематизованим матеріалом за літературними темами.
• Продовжувати добирати дидактичний та методичний матеріал за творчістю зарубіжних письменників, поповнювати ними папки.
• Поповнювати «Книгу дитячої творчості» учнівськими роботами.
• Поповнювати дитячими роботами папку «Фантазії моєї душі».
• Розробити систему уроків з теми «Людина та її світ у давніх літературах» (Давньогрецька лірика і театр. Давньоримська література). 8 клас.
• Підготувати виступ на районне методичне засідання вчителів світової літератури «Відчуття художнього стилю - найкраща ознака читацької особистості».
• Підготувати проектну роботу на тему: «Використання комп’ютерних технологій на уроках зарубіжної літератури» ( в рамках районного семінару вчителів зарубіжної літератури на базі Староосотської ЗШ).
• Взяти участь у роботі районної творчої групи вчителів - словесників по складанню календарно-тематичних планів із російської мови.
• Організувати учнів 8 класу на створення презентаційної роботи з теми «Міфи про аргонавтів» та захист цієї роботи на уроках світової літератури.
• Допомогти учням 9 класу у створенні проектних робіт з теми «Образ Мазепи у творах мистецтва світу», використовувати їх при вивченні даної теми.
• Продовжувати розробляти контрольні тестові завдання з тем для 5,6,8,10,11 класів.
• Підготувати дидактичні знахідки та презентувати їх на засіданні шкільної творчої групи вчителів гуманітарного напрямку.
• Підготувати та провести відкриті уроки з тем:
1. Зображення світу Джунглів та його законів у казці Д. Р. Кіплінга «Мауглі». 5 клас.
2. Сильний людський характер в екстремальній ситуації ( за оповіданням Джека Лондона «Любов до життя»). 6 клас.
3. Народна балада Ф. Шиллера «Вільгельм Телль». Поетизація в ній боротьби швейцарського народу за незалежність. 9 клас.
 
• Провести з учнями 8 класу урок-пам’ять «Голодомор 1932 – 1933 років в Україні».
• Глибоко опрацювати підручники із світової літератури для 5, 6 класів (за новою програмою).
 
V. Підсумково-контрольний аналіз за матеріалами роботи над самоосвітньою проблемою.
* Проаналізовано та записано досвід роботи з теми «Розвиток різних видів читацької діяльності в процесі аналізу художнього твору».
* Узагальнено матеріал із самоосвітньої теми, оформлено папку індивідуального творчого зростання.
* Оформлено проект «Робота над самоосвітньою проблемою «Розвиток різних видів читацької діяльності в процесі аналізу художнього твору» (в електронному варіанті).
* У кабінеті працює змінна виставка кращих дитячих робіт.
* Учнями 8 класу створена проектна робота з теми «Міфи про аргонавтів».
* Підготовлена проектна робота на тему: «Використання комп’ютерних технологій на уроках зарубіжної літератури» ( в рамках районного семінару вчителів зарубіжної літератури на базі Староосотської ЗШ).
* Прочитано новелу Милорада Павича «Дамаскин» та розроблено урок з теми «Тема духовності у новелі Милорада Павича «Дамаскин».
* Розроблено систему уроків з теми «Людина та її світ у давніх літературах» (Давньогрецька лірика і театр. Давньоримська література). 8 клас.
* Підготовлено проектну роботу на тему: «Використання комп’ютерних технологій на уроках зарубіжної літератури» ( в рамках районного семінару вчителів зарубіжної літератури на базі Староосотської ЗШ).
* Взяла участь у роботі районної творчої групи вчителів - словесників по складанню календарно-тематичних планів із російської мови.
* Організовано учнів 8 класу на створення презентаційної роботи з теми «Міфи про аргонавтів» та захист цієї роботи на уроках світової літератури.
* Учнями 9 класу створено проектні роботи з теми «Образ Мазепи у творах мистецтва світу», використано їх при вивченні даної теми.
 Створено за підтримки Щура В.О.
© 2017 - 2019