Навигатор сайта (путь к странице)

Головна Брайко Л.Д. Опис досвіду

Меню

Как выбрать внешний диск. Внешний жесткий диск как выбрать самый подходящий. Какой внешний диск выбрать. Какой принтер выбрать. Какой выбрать лазерный принтер сегодня. Какой цветной принтер выбрать. Готовые программы на java. Изучаем java с нуля быстро. Как начать программировать на java. Бесплатные игры для планшетов android. Качественный samsung android планшет. Планшет android цена. Отдых в турции отели. Самый лучший отдых в турции. Отдых в турции отели цены. Wow дк гайд. Лучший wow фрост дк гайд. Wow дк танк гайд. Рабочие программы на языке python. Изучаем python с нуля. Язык python для начинающих. Бесплатые плагины для Joomla. Скачать joomla плагины бесплатно. Где скачать самые последние плагины на joomla.

Корисні посилання

Погода

Кнопка сайта

Олександрівська філія КЗ Олександрівське НВО №1

Статистика


Опис досвіду PDF Друк e-mail
Вівторок, 31 березня 2015, 14:00
 Учень - це не посудина, яку потрібно наповнити,

а факел, який треба запалити,

 а запалити факел може лише той, хто сам горить.

Плутарх

Усе із чогось починається: школа – із порога, урок – із дзвінка, а виховання учня – із нас, батьків та педагогів.

Упродовж порівняно невеликого проміжку часу сталося багато політичних, економічних, соціальних змін у житті країни, відповідно змінилося й середовище, у якому ми проживаємо, у якому здійснюється складні процеси – передачі – засвоєння – творення позитивного соціального досвіду людства, змінився вчитель (хоч сам це не завжди це усвідомлює), змінився (що для вчителя найважливіше) сам учень. Учителі, психологи, соціальні працівники відзначають, що діти не такі, як раніше. Вони грають в інші, дивляться інші телепередачі, інакше спілкуються, по-іншому складаються їхні стосунки з батьками та ровесниками.

Інформативне поле, в якому сьогодні здійснюється соціалізація дитини, нерідко виявляється суворим та агресивним. Відсутність цензури засобів масової інформації та комунікації уможливили маніпулювання потребами особистості з комерційною метою, заради зиску. Діти і молодь, які ще не всигли ознайомитися з істинними культурними цінностями людства, натомість занурюються в інформаційний простір безкультур’я.

То яке ж виховання нам потрібне?

«Школа лише тоді осередок виховання, коли вона стала для дитини вогнищем радісного, цікавого життя, що кличе до знань, науки, відкриття нового і незвіданого» - писав В.О. Сухомлинський.

Секрет такої школи простий – у що вкладаєш, те й проростає добром, для кого багато зробив, того й любиш. Саме так і намагаюся працювати, через добро і любов створювати гармонію в трикутнику «школа – діти – батьки».

З метою реалізації самоосвітньої проблеми виховної діяльності «Шляхи та способи активізації творчих здібностей учнів у виховному процесі» поставила перед собою завдання спрямовувати зусилля на виховання особистісті, яка б:

- віддано любила свій народ, свою Батьківщину, рідний край;

- з повагою ставилась до символів держави;

- знала і вивчала історію України, традиції, звичаї народу;

- добре володіла основами наук;

- удосконалювала свою особистість, розвивала позитивні якості, творила добро заради добра і була безкорисливою;

- з любов’ю і повагою ставилась до батьків;

- оберігала природу, турбувалась про неї, примножувала її;

- сповідувала здоровий спосіб життя.

За моєї безпосередньої участі і керівництва у навчальному закладі створена власна система виховної робота у визначенні змісту якої педагоги керуються Конституцією України, Конвенцією ООН про права дитини, Законом України про освіту. Виховна діяльність здійснюється відповідно до основних завдань, спрямованих на:

- виховання громадянина України;

- формування особистості учня, його наукового світогляду, розвитку його здібностей і обдарувань;

- виховання любові до праці, почуття дбайливого господаря своєї школи, бережливого ставлення до шкільного і класного майна;

- формування засад здорового способу життя;

- виховання любові до природи, вироблення навиків екологічної культури;

- виховання поваги до вчителів, старших, батьків;

- формування згуртованого та працездатного учнівського колективу.

Виховна діяльність у закладі повністю відповідає Концепції національного та патріотичного виховання, Державній національній програмі ”Освіта” (розділ „Основні шляхи реформування виховання”), програмі «Основні орієнтири виховання» і має на меті виховання високої моралі в підростаючого покоління, формування в молоді особистісних рис громадян української держави, розвиненої духовності, фізичної досконалості, моральної, художньо – естетичної, трудової, екологічної культури, формування гармонійної, всебічно розвиненої особистості.

За структурою виховна робота в школі ділиться на чотири групи:

- діяльність адміністрації, що визначає такі функції:

організаційні (створення та підтримка життєдіяльності системи виховання, цілісності виховного процесу в школі);

контролюючі (контроль усіх ланок виховного процесу); 

методичні (проведення методичної роботи в школі з педагогічними працівниками);

координуючі (взаємодія школи, сім’ї, громадськості);

- діяльність соціально – педагогічної служби школи, до якої входять соціальний педагог, практичний психолог, педагог-організатор, бібліотекар школи, медична сестра;

- робота класних керівників, головне завдання яких – створення умов для розвитку особистості учня. Досягається це організацією та проведенням виховної роботи з класним колективом та діяльністю в соціумі.

Робота класних керівників з класними колективами повністю підпорядкована річній темі навчального закладу. Класні керівники у своїй роботі охопили всі напрямки виховної роботи. Кожен класний керівник має свою самоосвітню тему, якій і підпорядковує виховну роботу з класом. Власні напрацювання педагоги систематизовують і зберігають в папках класного керівника. В методкабінеті закладу оформлено куточок класного керівника, в якому розміщена вся необхідна робота з класним колективом.

Поглибленню методичної підготовки педагогів, впровадженню нових виховних технологій сприяють робота МО класних керівників (голова Береза Н.А.), ТГ класних керівників (голова Воєводіна Н.П.), психолого-педагогічного семінару (Аксенєнко Н.О.), організація самоосвіти членів педагогічного колективу.

План виховної роботи складено за тематичними декадами та тематичними тижнями, що дає змогу повно і цілеспрямовано реалізувати поставлені цілі і завдання. При складанні річного плану роботи з метою реалізації потреб та інтересів дітей обов’язково вивчаються і враховуються пропозиції школярів і батьків. Планом передбачено створення учням умов для залучення їх до різних видів діяльності та вибору форм роботи.

Майже щороку на базі  проводяться виїзні засідання слухачів курсів КОІППО ім. В. Сухомлинського (заступників директорів з виховної роботи), на яких представляється система виховної роботи школи, діяльність методичних формувань, досвід гурткової роботи.

Значна увага приділяється національній та громадянській спрямованості у виховній роботі та її результативності.

Матеріали аналізу проведення тематичних тижнів відображено у книзі наказів. Реалізовуючи виховну мету «Формування творчої особистості учня шляхом впровадження інтерактивних технологій», класні керівники у своїй роботі використовували різноманітні за формою та змістом заходи, які були спрямовані на формування згуртованого шкільного колективу та досягнення поставлених завдань.

Особлива увага в школі приділяється превентивному вихованню учнів, роботі з сім’ями, які перебувають у складних життєвих обставинах. У школі розроблена система роботи з даного питання.

Протягом багатьох років діє система патріотичного виховання, спрямована на формування в учнівської молоді почуття патріотизму та самосвідомості, розвитку в учнів почуття громадянської відповідальності, виховання любові до рідного краю, поваги до історичної та культурної спадщини свого народу. До неї включено:

   - висвітлення питання патріотичного виховання на нараді при директору та шкільного методоб’єднання класних керівників;

- діяльність музею бойової слави, кабінету патріотичного виховання та музейного куточка імені І.К.Сухини як частини музейно-історичного комплексу школи;

- пошуково-дослідницька діяльність:

- участь у районних заходах;

- - шефство над ветеранами війни та зустрічі з ними;

- відзначення пам’ятних дат:

-           діяльність волонтерського загону;

-           проведення тематичних виховних заходів, класних годин, святкових концертів;

-          проектна діяльність тощо.

У навчальному закладі діє шкільний музей бойової слави. Протягом усього періоду роботи музею організовані як стаціонарні так і пересувні виставки, зручні для зміни і доповнення матеріалу. В експозиціях музею є в наявності оригінальні матеріали, які зібрані учнями в походах місцями бойової слави, серед них листи з фронту, посвідчення та нагороди, військова форма солдата періоду Великої Вітчизняної війни, рештки військової зброї. солдатська амуніція: польова похідну фляга, окопна лопатка, похідний казанок.

При раді музею діє пошуковий загін “Пошук” із учнів 8-11 класів. Керує роботою рада музею, до складу якої входять секції пошукової, фондової просвітницької та експозиційної роботи.

Силами ради музею та її керівників у музейній кімнаті розміщено 9 експозиційних розділів.

Навчальний заклад підтримує тісний зв’язок із селищною радою ветеранів. Ведеться шефська робота. Значна увага приділяється акції «Зірка пам’яті»

Значну роль у патріотичному вихованні підростаючого покоління бере шкільна бібліотека. Бібліотекар школи Лушпай Л.М. постійно готує тематичні виставки, проводить заходи, стимулює пізнавальну та читацьку активність школярів, її вихованці беруть активну участь у проведенні районних заходів, зокрема конкурсу читців поезій патріотичної тематики.

Досвід роботи з патріотичного виховання був представлений заступником директора з виховної роботи Брайко Л.Д. на обласній конференції, присвяченій 65-річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні у квітні 2010 року; 2014 року досвід з національно-патріотичного виховання представлений на веб-сайті КОІППО імені В. Сухомлинського

      Багато уваги в школі приділяється духовно-моральному вихованню учнів: у червні 2009 відбулася презентація навчального посібника з православної етики «Благовіст», за редакцією Литвин Л.І. та Кузика Б.М., проведено 2 відкриті заходи з православної культури (вч. Мовчан А.В., Шевченко Т.П., бібліотекар Лушпай Л.М.), функціонує кабінет православно-християнської культури.

Значна роль приділяється спортивно-масовій роботі, пропагуванню здорового способу життя.

Традиційним стало у школі проведення тижня фізкультури і спорту, під час якого проводиться ряд різноманітних спортивних змагань, конкурсів та заходів, спрямованих на пропаганду здорового способу життя.

Так за останні 3 роки учні закладу виборювали першість в ряді районних спортивних змагань, а саме: зайняли 3 призові місця з легкоатлетичного кросу, із баскетболу, з чотирьохборства «Дружба».

Значна увага в школі приділяєтьсяпрофілактиці техніки безпеки життєдіяльності учнів. Протягом навчального року у школі проводиться 4 тижні безпеки життєдіяльності: 2 тижні безпеки руху, тиждень протипожежної безпеки, тиждень надзвичайних ситуацій. У рамках тижнів проведено різнопланові заходи, спрямовані на профілактику техніки безпеки учнів. Шкільна команда ДЮР «Протишок» (кер.ЧернишенкоЛ.О.) щороку виборює призові місця в районному етапі фестивалю ДЮР.

Екологічне виховання дітей та молоді передбачає формування в них екологічної культури, усвідомлення себе частиною природи, почуття відповідальності за останню як за національне багатство, основу життя на Землі. Залученню школярів до активної екологічної діяльності сприяють тижні безпеки в довкіллі, участь у Всеукраїнській акції „Зелений паросток майбутнього”, Дні довкілля. Учасники шкільного лісництва «Зелені ритми» (кер. Воєводіна Н.П.) представляють результати своєї діяльності на обласному зльоті шкільних лісництв Кіровоградщини і за активну участь в роботі зльоту нагороджені неодноразово дипломами. Учні 1 – 5 класів беруть активну участь у проведенні районного конкурсу «Людина і ліс» (номінації «Твір» та «Малюнок»).

З метою забезпечення включення учнів у різноманітну, глибоко змістовну діяльність колективу, організаторську роботу, в управління справами колективу в школі функціонує учнівське самоврядування: дитяча організація „Сонячна галактика” (1-4 класи), шкільний парламент дітей (5-11 класи). Дитячі організації (згідно вікової категорії) мають свої закони, Положення та Статут. Розвиток форм самоврядування учнів знаходиться в прямій залежності від розвитку різних видів позакласної роботи в школі, від змісту діяльності й завдань кожного конкретного колективу.

Члени дитячих організацій, беруть активну участь у районних заходах.

Злагоджено працюють гуртківці, демонструючи свої досягнення на загальношкільних заходах та беручи участь у проведенні районних заходів. Зокрема під час зустрічі делегації працівників освіти із Польщі, семінарах для заступників директорів з виховної роботи гуртківці студії мод «Колаж», студії декоративно-прикладного мистецтва «Зорецвіт» (кер.Товкун І.В.), вокальної групи «Фантазери» (кер. Журило Н.В.) представили досвід своєї роботи на досить високому рівні.

Щороку гуртківці проводять звіти своєї роботи, виставки робіт гуртківців, персональні виставки.

Одним із напрямів діяльності класних керівників, дирекції школи є робота з батьками. Виховуючи учня, педагоги впливають на виховний потенціал родини. Тому класні керівники й займаються вивченням атмосфери сім’ї дитини; проводять психолого-педагогічне навчання батьків за допомогою батьківських зборів, консультацій, бесід; організовують спільне проведення дозвілля дітей і батьків; сприяють захисту інтересів і прав у важких родинах. У школі функціонує „Батьківський куточок ”, який містить корисні методичні поради рекомендації для батьків. Психолог школи, соціальний педагог проводить із батьками різноманітні тестування та опитування, надає консультації та поради.

Слід відмітити ефективність роботи з педагогізації батьків: по класах активно працюють батьківські комітети, налагоджено індивідуальну роботу з батьками важковиховуваних підлітків; ведеться посилена робота із дітьми усіх соціальних категорій.

Укладено графік проведення та тематику батьківських зборів по класах та школі, хід проведення зборів фіксуються через протоколи.

Шкільний учнівський колектив згуртований, вболіває за честь школи, у переважній більшості учні відзначаються громадянською активністю, старанністю у виконанні своїх обов’язків, сформованістю почуття обов’язку, працелюбності.

Педагогічний колектив проводить системну роботу щодо дотримання учнями законодавства, моральних та етичних норм; систематичного та глибокого оволодіння знаннями, практичними навичками, підвищення загального культурного рівня. Для цього створені куточки «Феміда», «Загальні правила поведінки у школі», «Шлях до знань», «Умій поводитись».

Учні дотримуються Статуту та Правил внутрішнього розпорядку навчального закладу.

У навчальному закладі протягом останніх років здійснюється планомірна робота по забезпеченню соціальних гарантій дітей-сиріт, дітей з малозабезпечених та багатодітних сімей. На кожну дитину даної категорії заведено соціальний паспорт, в якому зазначено інформацію про дитину, її метричні дані, відомості про батьків (опікуна), довідку про матеріальний стан, акти обстеження тощо. Двічі на рік шкільна комісія у складі заступника директора з виховної роботи, шкільного психолога, соціального педагога, класного керівника відвідує таких дітей вдома, складає та подає у відділ освіти акт обстеження дитини-сироти (багатодітної чи малозабезпеченої сім’ї). Відповідно до цього визначається план заходів з соціальної підтримки та подається звіт про надану допомогу чи виконану роботу.

Серед конкретних напрямків реалізації соціальної підтримки можна відмітити наступне:

§        Діти, позбавлені батьківського піклування, з малозабезпечених сімей харчуються безкоштовно.

§        Всі діти цієї категорії задіяні гуртковою роботою.

§        Постійно ведеться контроль за наданням матеріальної та соціальної допомоги.

§        Діти, позбавлені батьківського піклування, діти з багатодітних та малозабезпечених сімей отримують щорічно подарунки до Новорічних свят.

               Учні закладу є щорічними переможцями та призерами творчих конкурсів «Людина і ліс», «Податки очима дітей», «Мій тато найкращий», «Інтелектуальні надії», «День Землі».

·        призери Всеукраїнських інтерактивних конкурсів: математичного конкурсу «Кенгуру» та фізичного «Левеня», англійської мови «Грінвіч», російської мови «Русский медвежонок», Всеукраїнського конкурсу з українознавства «Патріот», Всеукраїнської українознавчої гри «Соняшник», природничого «Колосок».

·        неодноразові переможці та призери обласного фестивалю «Золотий орфей», змагань юних рятівників, обласного чемпіонату команд КВК, обласних спортивних змаганнях та турнірах тощо.

Із 2001 року в навчальному закладі діє музейно-історичний комплекс, у центрі якого – Музей Учителя та предметні кабінеті на честь колишніх учителів школи; методичний кабінет на честь завучів; дизайнерська студія «Колаж»; бібліотека імені Світлани Барабаш; кабінет основ православної культури; музей бойової слави; пам’ятник Першій вчительці та книга «Олександрівські університети».

 У Музеї Вчителя зберігаються архівні матеріали про становлення і життєдіяльність Олександрівського НВК №3 (до 1974 року Олександрівська СШ №1), зібрані пошуковими загонами, до складу яких входили учні, вчителі, випускники, колишні вчителі, колишні працівники школи.

Фонд музею вчителя становить більше тисячі експонатів. На базі нього проводяться екскурсії, відкриті заходи для учнів, вчителів, випускників школи, місцевих та закордонних гостей району(за даний період музей відвідали численні делегації освітян Кіровоградщини та 2 делегації з Польщі)..

Музейно-історичний комплекс має вагоме значення у формуванні соціально-значущої мотивації діяльності молодого вчителя в сучасному суспільстві, сприяє емоційно-ціннісному сприйняттю, необхідності духовної єдності поколінь, забезпечує тісний зв’язок між вдячними учнями, які сприяють створенню кабінетів та талановитими вчителями, які є добрим прикладом для молоді.

У 2013 році музей Вчителя був учасником Всеукраїнської виставки педагогічних музеїв України. Керівник музею Литвин Л.І. та сам музей за плідну діяльність по збереженню історичної спадщини відзначені Дипломами.

Досвід роботи з національно-патріотичного виховання

 Створено за підтримки Щура В.О.
© 2017 - 2019